Konsten att hyra ett kontor i Stockholm

Stockholm har en dragningskraft som få andra städer har. Närheten till vattnet och ett välmående näringsliv är bara några av förklaringarna till Stockholms popularitet bland både privatpersoner och företag. Enkelt förklarat har Stockholm det mesta som man kan begära av en modern storstad. Men populariteten har ett pris. Den som avser att driva ett företag i Stockholm och ha tillgång till ett kontor har en komplicerad uppgift framför sig. Utbudet är klart begränsat och att lyckas med att hyra en kontorslokal på traditionellt sätt kräver såväl goda kontakter som en stor portion tur.

En hyresmarknad i förändring

Det vanliga sättet att hyra en kontorslokal i Stockholm, och även i andra städer, är att teckna ett traditionellt lokalhyresavtal. I de flesta fall tecknas dessa direkt med fastighetsägaren och med en hyrestid på mellan tre och tio år. Idag är det svårt att ingå denna typ av hyresavtal. De företag som redan har ett hyreskontrakt väljer ofta att förlänga sina avtal, varför det sällan blir några kontorslokaler lediga för denna kategori av uthyrningar.

Samtidigt kan konstateras att intresset för hyresavtal som tecknas på längre tid har svalnat betydligt under senare år. Det gäller framförallt mindre företag eller “start-ups” som sällan har något intresse av att vara bundna av ett hyresavtal under så lång tid. Dessa typer av företag föredrar hyresavtal som löper tillsvidare med en uppsägningstid på en eller kanske ett par månader. Denna typ av avtal gör det möjligt för företagen att vara flexibla. De riskerar inte att sitta fast i ett hyresavtal med långa avtalstider, om till exempel de ekonomiska förutsättningarna ändras eller om det uppstår behov av ett större kontor.

Nytänkande skapar möjligheter

Bristen på kontorslokaler, i förening med en minskad efterfrågan? På traditionella hyresavtal har det medfört att hyresmarknaden för kontorslokaler i Stockholm är på väg att förändras. Många som idag hyr kontorslokaler, men som har lokalytor vilka inte används, låter inte dessa stå oanvända utan hyr i stället ut dessa till andra företag. Det är således fråga om en andrahandsuthyrning av en del av ett kontor, något som enligt hyreslagen är fullt möjligt att göra i de flesta situationer. En annan nymodighet är “coworking space”, där det är möjligt att på månadsbasis hyra en arbetsplats bestående av i princip en stol och ett bord, i lokaler där det redan finns ett stort antal andra företag som hyr in sig. Detta är något som har blivit mycket populärt, framförallt hos den yngre generationens företagare.

Det är dessutom mycket enkelt att få en överblick över var det finns kontorslokaler som är möjliga att hyra i form av coworking eller i form av andrahandsuthyrning. Ett lysande exempel är Workaround https://workaround.io/ där man via en mycket enkel och användarvänlig sökfunktion snabbt kan hitta de kontor i Stockholm som är lediga för denna typ av uthyrningar. Det är dessutom möjligt för de företag som vill hyra ut lokaler att registrera sig hos Workaround för att därefter lägga ut sina hyresobjekt för uthyrning. Workaround är helt enkelt spindeln i nätet för den som vill hyra ett kontor i Stockholm.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/ericsson-i-kista-bygger-om-for-att-behalla-personal-efter-pandemin

https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/hybridlosning-for-kontor-vaxer-snabbast/