Tantolundens koloniområde

En av de mest pittoreska platserna i Stockholm är onekligen kolonistugeområdet i Tantolunden på Södermalm. I parkens sydvästra del hittar man i sluttningen på väg ner mot Årstaviken små stugor i olika färger, som på sommaren omges av lummiga trädgårdar och röda staket. Dessa stugor byggdes redan på 1920-talet, och idag delas de in i tre områden: Koloniområde Norra Tantolunden, Koloniområde Södra Tantolunden och Koloniområde Tanto Mindre.

Koloniområdet kan i förlängningen sägas ha sitt ursprung i första världskriget. Under kriget rådde nämligen livsmedelsbrist i Stockholm, och för att lindra hungern under de svåra krigsåren upplät Stockholms Stad området i Tantolunden för att enskilda människor skulle kunna odla mat där. Många av de ursprungliga odlarna på kolonilotterna arbetade vid sockerbruket i närheten. Läget i sluttningen ner mot Årstaviken, som vette mot söder, var strategiskt för att få gott resultat i odlingarna, men det medförde också en del tekniska svårigheter. Man var till exempel tvungen att bygga stödmurar och terrasser för att överhuvudtaget kunna odla i den branta lutningen.1280px-Tantolunden_koloni_2010a

Kolonilotterna med tillhörande stugor har idag ett historiskt värde, och år 1997 flyttades två av stugorna till Skansen, där de kom att utgöra det som idag kallas Skansens koloniträdgård. Detta efter att stugorna donerats av Tantolundens koloniträdgårdsförening. De två stugorna representerar två olika tidsperioder, 1920-talet respektive 1940-talet, och de har inretts tidstypiskt. Dessutom omges de av trädgårdar som också passar in i sin respektive tidsperiod. Stugorna ligger i utkanten av Skansens stadsområde, för att symbolisera att kolonistugor ursprungligen byggdes i gränslandet mellan stad och landsbygd – även om Tantolunden och dess kolonistugor idag har omslutits av stadsbebyggelse.

För den som har gröna fingrar och älskar att odla är en kolonistuga med tillhörande lott en dröm, som det är få förunnat att förverkliga. Detta eftersom kötiden till en kolonilott i Tantolunden är mellan 15 och 20 år. Om du däremot har en villa med tillhörande tomt finns det inget som säger att du inte kan odla precis lika effektivt, om inte bättre, i ett växthus. Med ett växthus kan du dessutom förlänga säsongen på ett sätt som inte går på en öppen kolonilott. Du hittar växthus i en mängd olika prisklasser på Byggmax.se.

Taggar ×